2016 жылдын кабарлары

Русский
English

Токмок балдар үйүнүн оюн аянтчасын жакшылоо

Биздин жаңы демилгебиз болуп, Токмок шаарындагы 0-4 жаштагы, кобунчөсү төшөктөн турбаган 100 майып-наристелер жашаган, балдар үйүндөгү оюн аянтчасын жаңылоо эсептелет. Азыркы учурда балдар аянтчасынын аймагы коопсуз эмес жана пайдалануу үчүн жараксыз. Балдай үйүнүн директорунун өтүнүсү боюнча Кыргыз Чилдренс Фьючер фонду жардам көрсөтүүнү жана жаңы аянтчаны курууну чечишкен. Долбоорду ишке ашыруу бир нече этап менен жүргүзүлөт:

Old and unsafe playground.

Old and unsafe playground.

  1. Биз аймакты эски урандылардан жана дат баскан жабдуулардан, оюн аянтчасынын аянтын кенейтүү үчүн колдонуудан чыгып калган эски бассейнден тазаладык.
  2. Аянтчаны коопсуздандыруу максатында резинаны төшөө үчүн финансылык каражаттарды чогултуудабыз. Биз 2 жабдуучудан 3 сунуш алдык (бир жабдуучудан резинаны төшөөнун калындыгы бири–биринен айырмаланган 2 варианттагы сунуштады). Долбоордун наркы төшөөнун калындыгынан жана биз канча каражат топтой тургандыгыбыздан көз каранды, төшөө аянтына жана калындыктын тиги же бул көлөмүнө жараша биз сунушту тандайбыз. Ушул куздө жаңы аянттын бети менен камсыз кылабыз деген үмүттөбуз.
  3. Ал эми акырында, балдардын жаш-курагын эске алуу менен, балдарга арналып жабдууланган жабдыктарды балдар аянтчасына камсыз кылып жана орнотуп беребиз. Талап кылынган суммадан ашык каражаттарды чогултуубузга жараша, ушул эле балдар үйүнүн аянтчасына керектүү жабдуулар менен жабдылган жаңы оюн аянтчаларын жаңылап беребиз.

Долбоор тууралуу толук маалымат менен биздин кийинки вебсайттан тааныша аласыз: http://www.kyrgyzchildrensfuture.org/donate/

Unusable pool, taking up valuable potential play space.

Unusable pool, taking up valuable potential play space.

We have just started dismantling the pool.

We have started the first step, dismantling the pool.